-
تعداد يافت شده (۲۳۸)
صفحه ۱ از ۲۰
 30آزمون ‏ماشين‏هاي‏ الكتريكي‏

30آزمون ‏ماشين‏هاي‏ الكتريكي‏

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: مهندس‏حسن‏شادكام‏انور

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

"درس و كنكور مدارهاي الكتريكي" ويژه: داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر

"درس و كنكور مدارهاي الكتريكي" ويژه: داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: حميدرضا مقسمي - نويسنده: حسن شادكام انور

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

"درس و كنكور مدارهاي الكتريكي" ويژه: كارداني به كارشناسي

"درس و كنكور مدارهاي الكتريكي" ويژه: كارداني به كارشناسي

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: حسن شادكام انور

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


10 سالكنكورامورزراعي و باغي/گسترش علوم

10 سالكنكورامورزراعي و باغي/گسترش علوم

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: حامد ابراهيم

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

150 برنامه نوشته شده به زبان C (حل تمرينهاي كتاب درس و كنكور C مهندسي مقسمي) ...

150 برنامه نوشته شده به زبان C (حل تمرينهاي كتاب درس و كنكور C مهندسي مقسمي) ...

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: حميدرضا مقسمي - نويسنده: فرناد جهانشاه

قیمت : ۵۴۰۰۰ ریال

150برنامه‏به‏زبان‏پاسكال‏

150برنامه‏به‏زبان‏پاسكال‏

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: مقسمي‏-جهانشاه‏-مقسمي‏

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


262- زبان انگليسي تخصصي مهندسي عمران

262- زبان انگليسي تخصصي مهندسي عمران

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: شاهرخ قاضي‌مرادي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

268- زبان ماشين و اسمبلي

268- زبان ماشين و اسمبلي

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: حميدرضا مقسمي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

30 آزمون ++C و C ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

30 آزمون ++C و C ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ناپيوسته كامپيوتر

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: محمد عادلي‌نيا - نويسنده: حميدرضا مقسمي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


30 آزمون توليد انتقال و توزيع انرژي الكتريكي (كا به كا)

30 آزمون توليد انتقال و توزيع انرژي الكتريكي (كا به كا)

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: حسن شادكام‌انور

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

30 آزمون زبان و ادبيات فارسي با پاسخ‌نامه تشريحي كارداني به كارشناسي

30 آزمون زبان و ادبيات فارسي با پاسخ‌نامه تشريحي كارداني به كارشناسي

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: علي‌اكبر ابراهيمي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال