-
تعداد يافت شده (۱۶۹۷)
صفحه ۱ از ۱۴۱
 تئوري سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري پست مدرن

تئوري سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري پست مدرن

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

مترجم: حسن دانايي‌فرد - نويسنده: مري‌جو هچ

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال

 مشتري‌مداري رفتار با مشتري

مشتري‌مداري رفتار با مشتري

ناشر : موسسه آراد كتاب

نويسنده: جمشيد اصغري

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

"مديريت و رفتار سازماني"

"مديريت و رفتار سازماني"

ناشر : نشر مديران

مترجم: مهدي ايران‌نژادپاريزي - نويسنده: جان شرمرهورن

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


"نه" به "نه" در فروش بيمه‌هاي عمر: پاسخ به اعتراضات مشتريان

"نه" به "نه" در فروش بيمه‌هاي عمر: پاسخ به اعتراضات مشتريان

ناشر : بازاريابي

نويسنده: حميد امامي

قیمت : ۵۹۹۰۰۰ ریال

10 گام براي فروش موفق: شيوه‌اي اثبات شده كه مي‌تواند

10 گام براي فروش موفق: شيوه‌اي اثبات شده كه مي‌تواند

ناشر : سلسله مهر

مترجم: هانيه حق‌نبي‌مطلق - نويسنده: تيم برايتهاوپت

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي از هاروارد كه بايد خواند (HBR): درباره رهبري

10 مقاله‌اي از هاروارد كه بايد خواند (HBR): درباره رهبري

ناشر : هنوز

مترجم: محمد تقي‌زاده‌مطلق - نويسنده: نويسندگان هاروارد

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال


10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: ارتباطات

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: ارتباطات

ناشر : آموخته

مترجم: الهه قديري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: تيم

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: تيم

ناشر : آموخته

مترجم: آنگينه سركيسيان

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: راهبرد

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: راهبرد

ناشر : آموخته

مترجم: سنيه زماني

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: رهبري

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: رهبري

ناشر : آموخته

مترجم: بهنام كيماسي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت افراد

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت افراد

ناشر : آموخته

مترجم: غزال سعيدفر

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت تغيير

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت تغيير

ناشر : آموخته

مترجم: علي باي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال