-
تعداد يافت شده (۳۰۳)
صفحه ۱ از ۲۵
 مكالمات اردو به فارسي

مكالمات اردو به فارسي

ناشر : بنگاه كتاب مشهد

نويسنده: عبدالرشيد شاهد

قیمت : ۳۵۰۰ ریال

+Begegnungen: A2

+Begegnungen: A2

ناشر :

نويسنده: Anne Buscha

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

10 نمونه آزمون زبان آلماني گوته A1

10 نمونه آزمون زبان آلماني گوته A1

ناشر : راين

نويسنده: محمودرضا ولي‌خاني

قیمت : ۸۹۰۰۰۰ ریال


10 نمونه آزمون زبان آلماني گوته B1

10 نمونه آزمون زبان آلماني گوته B1

ناشر : راين

نويسنده: محمودرضا ولي‌خاني

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

1024- المجاني من النصوص العرفانيه

1024- المجاني من النصوص العرفانيه

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: عباس اقبالي - نويسنده: سيدرضا ميراحمدي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال


1045 - صرف نحوي عربي (1و2)

1045 - صرف نحوي عربي (1و2)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: عباس ماهيار

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

1232- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسي)

1232- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسي)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: محمدجواد كمالي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

1266- قرائت عربي(5)

1266- قرائت عربي(5)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: علي‌اكبر ميرحسيني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


1270 - نظريه‌هاي ترجمه (مسائل ترجمه متون ادبي از فارسي به فرانسه )

1270 - نظريه‌هاي ترجمه (مسائل ترجمه متون ادبي از فارسي به فرانسه )

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: رويا لطافتي - نويسنده: ارشنگ صرافان‌چهارسوقي

قیمت : ۲۰۵۰۰ ریال

129 داستان كوتاه روسي فارسي

129 داستان كوتاه روسي فارسي

ناشر : دانشيار

نويسنده: حسين مصطفوي‌گرو

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

1364- ديرينه‌شناسي ترجمه (ميان ايران و فرانسه)

1364- ديرينه‌شناسي ترجمه (ميان ايران و فرانسه)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ايلميرا دادور

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال