-
 ثبت املاك در ايران

ثبت املاك در ايران

ناشر : كتابخانه ‌گنج ‌دانش

نويسنده: علي حقيقت

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

	مسئوليت مدني

مسئوليت مدني

ناشر : ميزان

نويسنده: بختيار عباسلو

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


"دادرسي‌هاي بين‌المللي" ديوان بين‌المللي دادگستري: مسائل روز، چكيده آراء و اسناد

"دادرسي‌هاي بين‌المللي" ديوان بين‌المللي دادگستري: مسائل روز، چكيده آراء و اسناد

ناشر : جنگل

نويسنده: ميرعباسي،سيدباقر - نويسنده: سادات‌ميداني،سيدحسين

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

"قاچاق كالا و ارز"

"قاچاق كالا و ارز"

ناشر : نشر قانون

نويسنده: مختار فيروزجائي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

"مجموعه‌ي اظهارنامه‌هاي كاربردي"

"مجموعه‌ي اظهارنامه‌هاي كاربردي"

ناشر : خرسندي

نويسنده: اميررضا سادات‌باريكاني - نويسنده: شهرام سلطاني

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


"نفقه و ماهيت حقوقي آن"

"نفقه و ماهيت حقوقي آن"

ناشر : خرسندي

نويسنده: اميررضا سادات‌باريكاني - نويسنده: شهرام سلطاني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

%امنيت بين‌الملي و جرايم زيست محيطي

%امنيت بين‌الملي و جرايم زيست محيطي

ناشر : ميزان

نويسنده: حميدرضا دانش‌ناري - نويسنده: قادر زارع

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

%پيشگيري وضعي از جرايم زيست‌محيطي در ايران و اسناد بين‌الملي

%پيشگيري وضعي از جرايم زيست‌محيطي در ايران و اسناد بين‌الملي

ناشر : خرسندي

نويسنده: جمال بيگي - نويسنده: محمدمهدي داداشي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


%جرايم زيست محيطي فراملي: به سوي جرم‌شناسي جهان بوم

%جرايم زيست محيطي فراملي: به سوي جرم‌شناسي جهان بوم

ناشر : ميزان

نويسنده: راب وايت - مترجم: حميدرضا دانش‌ناري

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

%جرايم عليه طبيعت

%جرايم عليه طبيعت

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: راب وايت - مترجم: پيمان نماميان

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

%حقوق‏ كيفري ‏محيط زيست‏

%حقوق‏ كيفري ‏محيط زيست‏

ناشر : خرسندي

نويسنده: ناصر قاسمي

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال