-
تعداد يافت شده (۴۷۲)
صفحه ۱ از ۳۹
 فلسفه علوم اجتماعي: بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي

فلسفه علوم اجتماعي: بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: تد بنتون - نويسنده: يان كرايب

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

%درآمدي بر جامعه‌شناسي ادبيات

%درآمدي بر جامعه‌شناسي ادبيات

ناشر : چشمه

نويسنده: تئودور آدورنو - نويسنده: جورج لوكاچ

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

1070-جامعه‌شناسي روستايي

1070-جامعه‌شناسي روستايي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: خليل كلانتري

قیمت : ۶۲۰۰۰ ریال


1089- جامعه‌شناسي خانواده ايراني

1089- جامعه‌شناسي خانواده ايراني

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: تقي آزادارمكي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

1184-مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي عمومي

1184-مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي عمومي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: گي روشه - مترجم: هما زنجاني‌زاده

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

1193- مباني برنامه‌ريزي صنعت گردشگري

1193- مباني برنامه‌ريزي صنعت گردشگري

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: رحيم حيدري‌چيانه

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


1209- آداب و فرهنگ سفر

1209- آداب و فرهنگ سفر

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: طاهره شالچيان

قیمت : ۴۶۰۰۰ ریال

1223- راهنماي عملي ويرايش 22 رده‌بندي دهدهي ديويي

1223- راهنماي عملي ويرايش 22 رده‌بندي دهدهي ديويي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: سانجاي‌كومار كائوشيك - مترجم: علي مرادمند

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

1228- انگليسي براي تعاون و رفاه اجتماعي(1) سمت

1228- انگليسي براي تعاون و رفاه اجتماعي(1) سمت

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: غلامرضا كياني - نويسنده: پروانه شايسته‌فر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


1334- آشنايي با شيوه هاي خود اشتغالي

1334- آشنايي با شيوه هاي خود اشتغالي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: علي اسدي - نويسنده: شهلا چبچار

قیمت : ۴۱۰۰۰ ریال

1344-آموزش و پرورش تطبيقي

1344-آموزش و پرورش تطبيقي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: احمد آقازاده

قیمت : ۳۹۰۰۰۰ ریال

1460-نظريه‌هاي جامعه‌شناسي : تاريخ تكون ج1

1460-نظريه‌هاي جامعه‌شناسي : تاريخ تكون ج1

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: تقي آزادارمكي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال