-
تعداد يافت شده (۲۰۴۲)
صفحه ۱ از ۱۷۰
 2050-تاريخچه و مكاتب روان شناسي

2050-تاريخچه و مكاتب روان شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: غلامحسين جوانمرد

قیمت : ۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 استالينگراد آغاز پايان

استالينگراد آغاز پايان

ناشر : نسل آفتاب

نويسنده: آنتوني بيور - مترجم: پرويز شهدي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

 اسطوره‌ي آفرينش بابلي

اسطوره‌ي آفرينش بابلي

ناشر : نشر علم

نويسنده: شروين وكيلي

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال


 پژوهش ۲۶۰۰ ساله ماسوله: مستندي بر تاريخ ۱۳۰۰ ساله

پژوهش ۲۶۰۰ ساله ماسوله: مستندي بر تاريخ ۱۳۰۰ ساله

ناشر : دهسرا

نويسنده: حمزه تمدن‌ماسوله

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

 تاريخ تئاتر جهان

تاريخ تئاتر جهان

ناشر : مرواريد

نويسنده: اسكارگروس براكت - مترجم: هوشنگ آزادي‌ور

قیمت : ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال

 تاريخ تمدن ايران ساساني

تاريخ تمدن ايران ساساني

ناشر : اساطير

نويسنده: سعيد نفيسي - به‌اهتمام: عبدالكريم جربزه‌دار

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


 تاريخ كامل ايران: از تاسيس سلسله ماد تا انقراض قاجاريه

تاريخ كامل ايران: از تاسيس سلسله ماد تا انقراض قاجاريه

ناشر : چاپ و انتشارات اقبال

نويسنده: عبدالله رازي

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

‌خاطرات حاج سياح

‌خاطرات حاج سياح

ناشر : نيك‌نام

نويسنده: محمدعلي سياح

قیمت : ۴۵۵۰۰۰۰ ریال

100 دانشمندي كه جهان را تغيير دادند

100 دانشمندي كه جهان را تغيير دادند

ناشر : مازيار

نويسنده: جان بالچين - مترجم: يوسف عرفاني‌فرد

قیمت : ۳۱۰۰۰۰ ریال


100 ديكتاتور تاريخ: شرح حال يكصد تن از شريرترين مستبدان جهان

100 ديكتاتور تاريخ: شرح حال يكصد تن از شريرترين مستبدان جهان

ناشر : نشر البرز

نويسنده: نايجل كاتورن - مترجم: هوشنگ مهدوي

قیمت : ۷۹۰۰۰ ریال

1041- بررسي منابع و ماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام

1041- بررسي منابع و ماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدباقر وثوقي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

1041- تاريخ جهاني

1041- تاريخ جهاني

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: ش دولاندلن - مترجم: احمد بهمنش

قیمت : ۷۲۰۰۰۰۰ ریال