-
تعداد يافت شده (۵۹۷)
صفحه ۱ از ۵۰
(خلاصه سه جلدي) مروري بر بارداري و زايمان ويليامز

(خلاصه سه جلدي) مروري بر بارداري و زايمان ويليامز

ناشر : گلبان

نويسنده: كانينگهم - نويسنده: لونو

قیمت : ۲۹۶۰۰۰۰ ریال

104مبحث‏داخلي‏سسيل‏وهاريسون‏ج‏1چهر

104مبحث‏داخلي‏سسيل‏وهاريسون‏ج‏1چهر

ناشر :

نويسنده: گلريز

قیمت : ۵۳۰۰۰ ریال

17 روش ضد بارداري: شيوه صحيح آميزش جنسي براي جلوگيري از حاملگي ناخواسته

17 روش ضد بارداري: شيوه صحيح آميزش جنسي براي جلوگيري از حاملگي ناخواسته

ناشر : نسل نوانديش

نويسنده: شهناز قلي‌زاده - نويسنده: كوشيار كريمي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال


1771- ميكروبيولوژي عمومي

1771- ميكروبيولوژي عمومي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: مينا افسري‌نژاد - نويسنده: شايسته سپهر

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال

2089- كليات حشره‌شناسي پزشكي

2089- كليات حشره‌شناسي پزشكي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: مايكل‌ويليام سرويس - مترجم: محمدعلي سيدي‌رشتي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

21 روش عالي براي اين كه تا 100 سالگي زندگي كنيد

21 روش عالي براي اين كه تا 100 سالگي زندگي كنيد

ناشر : نسل نوانديش

مترجم: افشين ابراهيمي - نويسنده: برايان تريسي

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریال


2528-فيزيولوژي پيشرفته دستگاه اعصاب مركزي

2528-فيزيولوژي پيشرفته دستگاه اعصاب مركزي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدرضا اسد - نويسنده: محمد فشي

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

2534-ژنتيك از ديدگاه مولكولي

2534-ژنتيك از ديدگاه مولكولي

ناشر : دانشگاه تهران

مترجم: بهمن يزدي‌صمدي - نويسنده: تي‌ا براون

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

2857 - ايمني‌شناسي

2857 - ايمني‌شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: فاطمه شهبازي - نويسنده: افروز عظيمي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


40درمان هاي خانگي . آقاپرست - تيمورزاده

40درمان هاي خانگي . آقاپرست - تيمورزاده

ناشر :

نويسنده: اقارب پرست

قیمت : ۱۹۵۰۰ ریال

447-آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 1

447-آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 1

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: شيرين منوچهري

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

52 راز طول عمر و تندرستي

52 راز طول عمر و تندرستي

ناشر : پيكان

مترجم: محمد بيگي - نويسنده: لورا لوئيس

قیمت : ۲۱۰۰۰ ریال