-
تعداد يافت شده (۵۵۰)
صفحه ۱ از ۴۶
(خلاصه سه جلدي) مروري بر بارداري و زايمان ويليامز

(خلاصه سه جلدي) مروري بر بارداري و زايمان ويليامز

ناشر : گلبان

نويسنده: كانينگهم - نويسنده: لونو

قیمت : ۸۵۰۰۰۰۰ ریال

17 روش ضد بارداري: شيوه صحيح آميزش جنسي براي جلوگيري از حاملگي ناخواسته

17 روش ضد بارداري: شيوه صحيح آميزش جنسي براي جلوگيري از حاملگي ناخواسته

ناشر : نسل نوانديش

نويسنده: شهناز قلي‌زاده - نويسنده: كوشيار كريمي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

1771- ميكروبيولوژي عمومي

1771- ميكروبيولوژي عمومي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: مينا افسري‌نژاد - نويسنده: شايسته سپهر

قیمت : ۱۵۹۰۰۰۰ ریال


2089- كليات حشره‌شناسي پزشكي

2089- كليات حشره‌شناسي پزشكي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: مايكل‌ويليام سرويس - مترجم: محمدعلي سيدي‌رشتي

قیمت : ۳۸۰۰۰۰۰ ریال

21 روش عالي براي اين كه تا 100 سالگي زندگي كنيد

21 روش عالي براي اين كه تا 100 سالگي زندگي كنيد

ناشر : نسل نوانديش

نويسنده: برايان تريسي - مترجم: افشين ابراهيمي

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریال

2528-فيزيولوژي پيشرفته دستگاه اعصاب مركزي

2528-فيزيولوژي پيشرفته دستگاه اعصاب مركزي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدرضا اسد - نويسنده: محمد فشي

قیمت : ۸۹۰۰۰۰ ریال


2534-ژنتيك از ديدگاه مولكولي

2534-ژنتيك از ديدگاه مولكولي

ناشر : دانشگاه تهران

نويسنده: تي‌ا براون - مترجم: بهمن يزدي‌صمدي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

2857 - ايمني‌شناسي

2857 - ايمني‌شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: فاطمه شهبازي - نويسنده: افروز عظيمي

قیمت : ۵۲۰۰۰۰ ریال

40درمان هاي خانگي . آقاپرست - تيمورزاده

40درمان هاي خانگي . آقاپرست - تيمورزاده

ناشر :

نويسنده: اقارب پرست

قیمت : ۱۹۵۰۰ ریال


447-آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 1

447-آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 1

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: شيرين منوچهري

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال

60 نكته پوست سالم

60 نكته پوست سالم

ناشر : ثالث

نويسنده: كاترين مايلارد - مترجم: گلي نژادي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

9 ماه انتظار زيبا (راهنماي كامل و قدم به قدم بارداري و زايمان)

9 ماه انتظار زيبا (راهنماي كامل و قدم به قدم بارداري و زايمان)

ناشر : نشر معيار انديشه

نويسنده: پائولا اسپنسر - مترجم: منصوره فضيلتي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال