-
تعداد يافت شده (۶۴۷)
صفحه ۱ از ۵۴
 ميكروب‌شناسي پزشكي جاوتز 2019 (جلد اول)

ميكروب‌شناسي پزشكي جاوتز 2019 (جلد اول)

ناشر : كتاب ارجمند

نويسنده: جورج‌فردريك بروكس - نويسنده: كارن‌س كارول

قیمت : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

 ميكروب‌شناسي پزشكي جاوتز 2019 (جلد دوم)

ميكروب‌شناسي پزشكي جاوتز 2019 (جلد دوم)

ناشر : كتاب ارجمند

نويسنده: جورج‌فردريك بروكس - نويسنده: كارن‌س كارول

قیمت : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

1375- انگليسي براي رشته زيست‌شناسي سلولي و مولكولي

1375- انگليسي براي رشته زيست‌شناسي سلولي و مولكولي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: فرخ قهرماني‌نژاد - نويسنده: سعيد آيريان

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال


1411- اعتياد سبب‌شناسي و درمان آن

1411- اعتياد سبب‌شناسي و درمان آن

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: ثريا اسلام‌دوست

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال

1941-  انگليسي داندانپزشكي

1941- انگليسي داندانپزشكي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: محمدحسن تحريريان - نويسنده: دانا تحريريان

قیمت : ۷۷۰۰۰۰ ریال

1944- بافت‌شناسي مقايسه‌اي

1944- بافت‌شناسي مقايسه‌اي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: ايرج پوستي - نويسنده: مسعود اديب‌مرادي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


235-جنين‌شناسي عملي

235-جنين‌شناسي عملي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: كاظم پريور - نويسنده: هما محسني‌كوچصفهاني

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

2595- انسان و تنش‌هاي حرارتي محيط كار

2595- انسان و تنش‌هاي حرارتي محيط كار

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: فرريده گلبابايي - نويسنده: منوچهر اميدواري

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

2716- نشانگرهاي مولكولي

2716- نشانگرهاي مولكولي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: محمدرضا نقوي - نويسنده: بهزاد قره‌ياضي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


3189- سيتولوژي

3189- سيتولوژي

ناشر : دانشگاه تهران

نويسنده: منصور اميدي - نويسنده: رضا معالي‌اميري

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

3698-  ايمني‌شناسي دامپزشكي

3698- ايمني‌شناسي دامپزشكي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: مايكل ج - نويسنده: رونالد شولتز

قیمت : ۹۰۰۰۰۰۰ ریال

3771- آناتومي مقايسه‌اي تنه در حيوانات اهلي (حفره سينه، شكم ولگن)

3771- آناتومي مقايسه‌اي تنه در حيوانات اهلي (حفره سينه، شكم ولگن)

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: بيژن رادمهر - نويسنده: حسن گيلانپور

قیمت : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال