-
تعداد يافت شده (۵۵۷)
صفحه ۱ از ۴۶
1375- انگليسي براي رشته زيست‌شناسي سلولي و مولكولي

1375- انگليسي براي رشته زيست‌شناسي سلولي و مولكولي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: فرخ قهرماني‌نژاد - نويسنده: سعيد آيريان

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

1411- اعتياد سبب‌شناسي و درمان آن

1411- اعتياد سبب‌شناسي و درمان آن

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: ثريا اسلام‌دوست

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

1944- بافت‌شناسي مقايسه‌اي

1944- بافت‌شناسي مقايسه‌اي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: ايرج پوستي - نويسنده: مسعود اديب‌مرادي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


235-جنين‌شناسي عملي

235-جنين‌شناسي عملي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: كاظم پريور - نويسنده: هما محسني‌كوچصفهاني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

2595- انسان و تنش‌هاي حرارتي محيط كار

2595- انسان و تنش‌هاي حرارتي محيط كار

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: فرريده گلبابايي - نويسنده: منوچهر اميدواري

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

2716- نشانگرهاي مولكولي

2716- نشانگرهاي مولكولي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: محمدرضا نقوي - نويسنده: بهزاد قره‌ياضي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


3189- سيتولوژي

3189- سيتولوژي

ناشر : دانشگاه تهران

نويسنده: منصور اميدي - نويسنده: رضا معالي‌اميري

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

448- فيزيولوژي جانوري(1)

448- فيزيولوژي جانوري(1)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: شيرين منوچهري

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال

456-پروتوزئولوژي

456-پروتوزئولوژي

ناشر : دانشگاه پيام نور

قیمت : ۲۳۰۰۰ ریال


487-آزمايشگاه فيزيولوِژي جانوري(2)

487-آزمايشگاه فيزيولوِژي جانوري(2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: سوسن لاميان

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

5000 نكته كه هر پرستار بايد بداند

5000 نكته كه هر پرستار بايد بداند

ناشر : جامعه‌نگر

مترجم: فرزانه فلاحت‌پيشه - مترجم: اعظم قرباني

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال

682- ويروس‌شناسي

682- ويروس‌شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدحسن روستايي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال