-
تعداد يافت شده (۱۱۲)
صفحه ۱ از ۹
1029-آمار و احتمالات

1029-آمار و احتمالات

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: عليرضا طالعي

قیمت : ۵۶۰۰۰ ریال

1230- مفاهيم و روشهاي آماري

1230- مفاهيم و روشهاي آماري

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: پرويز نصيري - نويسنده: غلامرضا رضايي‌پورالماسي

قیمت : ۲۸۰۰۰ ریال

1254- روشهاي نمونه‌گيري (1)

1254- روشهاي نمونه‌گيري (1)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: علي عميدي

قیمت : ۱۲۹۰۰ ریال


1369- آمار و احتمال پيشرفته در زيست شناسي

1369- آمار و احتمال پيشرفته در زيست شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: مسعود يارمحمدي

قیمت : ۴۹۰۰۰ ریال

1813- محاسبات آماري با كامپيوتر

1813- محاسبات آماري با كامپيوتر

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: سعيد اميري - نويسنده: حسين حسني

قیمت : ۶۴۰۰۰ ریال

2283- آمار و احتمالات كاربردي

2283- آمار و احتمالات كاربردي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: معروف خليلي - نويسنده: همايون كانوني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


2367- تجزيه و تحليل آماري پيشرفته

2367- تجزيه و تحليل آماري پيشرفته

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: لقمان كشاورز

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

2501- آمار و احتمال كاربردي: ويراست 2

2501- آمار و احتمال كاربردي: ويراست 2

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: معروف خليلي - نويسنده: همايون كانوني

قیمت : ۴۹۰۰۰۰ ریال

2915- آمار و احتمالات در مهندسي عمران

2915- آمار و احتمالات در مهندسي عمران

ناشر : دانشگاه تهران

نويسنده: مهدي زهرايي - نويسنده: شهرام خزائي

قیمت : ۱۱۲۰۰۰ ریال


457- تحليلي: آمار و كاربرد آن در مديريت1

457- تحليلي: آمار و كاربرد آن در مديريت1

ناشر : راه

نويسنده: سعيد محمودزاده‌باغباني

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

517- راهنماي آسان تحليل عاملي

517- راهنماي آسان تحليل عاملي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: پل كلاين - مترجم: سيدجلال صدرالسادات

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

IBM SPSS براي آمار مقدماتي كاربرد و تفسير

IBM SPSS براي آمار مقدماتي كاربرد و تفسير

ناشر : نشر كتاب دانشگاهي

نويسنده: جورج‌آرتور مورگان - نويسنده: نانسي‌ال ليچ

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال