-
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
راهنماي تنظيم دادخواست‌هاي حقوقي (با تجديدنظر و تغييرات كل و اضافات)

راهنماي تنظيم دادخواست‌هاي حقوقي (با تجديدنظر و تغييرات كل و اضافات)

ناشر : آداك

نويسنده: غلامرضا اخلاقي - ويراستار: فاطمه افرنگ

قیمت : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي مراجعين به دادگستري در امور مدني و كيفري

راهنماي مراجعين به دادگستري در امور مدني و كيفري

ناشر : جاودانه

محقق: غلامرضا اخلاقي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال