-
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
10 سال كنكور فيزيك پيش‌دانشگاهي تجربي (1 و 2): همراه با كنكورهاي سراسري و آزاد

10 سال كنكور فيزيك پيش‌دانشگاهي تجربي (1 و 2): همراه با كنكورهاي سراسري و آزاد

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۱۷۵۰۰۰۰ ریال

10 سال كنكور فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2): جلد يكم شامل سوالات با پاسخ كليدي كنكورهاي سراسري و آزاد

10 سال كنكور فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2): جلد يكم شامل سوالات با پاسخ كليدي كنكورهاي سراسري و آزاد

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسدالهي

قیمت : ۱۰۵۰۰۰۰ ریال

30 سال كنكور: فيزيك پايه شامل مباحث فيزيك (1 و 2 و 3)

30 سال كنكور: فيزيك پايه شامل مباحث فيزيك (1 و 2 و 3)

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال


30 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) كنكورهاي سراسري و آزاد (سال‌هاي 61 تا 91)

30 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) كنكورهاي سراسري و آزاد (سال‌هاي 61 تا 91)

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال

پاسخ‌نامه‌ي 10 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي تجربي (1 و 2)

پاسخ‌نامه‌ي 10 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي تجربي (1 و 2)

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

پاسخ‌نامه‌ي 10 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) "جلد دوم شامل پاسخ تشريحي" كنكورهاي سراسري و آزاد

پاسخ‌نامه‌ي 10 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) "جلد دوم شامل پاسخ تشريحي" كنكورهاي سراسري و آزاد

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال


پاسخ‌نامه‌ي 30 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) جلد دوم شامل: پاسخ تشريحي  كنكورهاي سراسري و آزاد (سالهاي 55 تا 89)

پاسخ‌نامه‌ي 30 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) جلد دوم شامل: پاسخ تشريحي كنكورهاي سراسري و آزاد (سالهاي 55 تا 89)

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

سوال‌هاي پرتكرار امتحاني سراسر كشور دوسالانه‌ي فيزيك 1 و 2 پيش‌ رياضي: شامل 427 سوال با پاسخ تشريحي (در صفحات زوج) و...

سوال‌هاي پرتكرار امتحاني سراسر كشور دوسالانه‌ي فيزيك 1 و 2 پيش‌ رياضي: شامل 427 سوال با پاسخ تشريحي (در صفحات زوج) و...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسدالهي

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال


سوال‌هاي پرتكرار فيزيك (2) دوم دبيرستان: 395 سوال با پاسخ تشريحي در صفحات زوج، 395 سوال با پاسخ كوتاه در صفحات فرد

سوال‌هاي پرتكرار فيزيك (2) دوم دبيرستان: 395 سوال با پاسخ تشريحي در صفحات زوج، 395 سوال با پاسخ كوتاه در صفحات فرد

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: عبدالحسين بازيار - نويسنده: اصغر اسدالهي

قیمت : ۴۳۰۰۰۰ ریال