-
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: پيروز مجتهدزاده - مترجم: حميدرضا ملك‌محمدي

قیمت : ۹۳۰۰۰۰ ریال

1656- فلسفه و كاركرد ژئوپوليتيك

1656- فلسفه و كاركرد ژئوپوليتيك

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: پيروز مجتهدزاده

قیمت : ۳۱۰۰۰۰ ریال

اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران

اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران

ناشر : شيرازه

نويسنده: پيروز مجتهدزاده - مترجم: حميدرضا ملك‌محمدي‌نوري

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال


جغرافياي سياسي و ژئوپوليتيك (عمومي و ايران) (رشته جغرافيا)

جغرافياي سياسي و ژئوپوليتيك (عمومي و ايران) (رشته جغرافيا)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: پيروز مجتهدزاده - نويسنده: سهراب عسگري

قیمت : ۴۳۰۰۰۰ ریال

جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي

جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: پيروز مجتهدزاده

قیمت : ۶۶۰۰۰۰ ریال