-
تعداد يافت شده (۳۲)
صفحه ۱ از ۳
1109 - مباني فيزيولوژي ورزشي

1109 - مباني فيزيولوژي ورزشي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: عباسعلي گائيني

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

1374- هورمونها و فعاليت ورزشي

1374- هورمونها و فعاليت ورزشي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: كاتارينا بورر - مترجم: عباسعلي گائيني

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال

1395-فيزيولوژي ورزشي كودكان

1395-فيزيولوژي ورزشي كودكان

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: توماس دبليورولند - مترجم: عباسعلي گائيني

قیمت : ۲۱۵۰۰۰ ریال


1496- راهنماي آزمون فيزيولوژي ورزش و فعاليت‌بدني

1496- راهنماي آزمون فيزيولوژي ورزش و فعاليت‌بدني

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ادوارد وينتر - نويسنده: آندرو جونز

قیمت : ۷۴۵۰۰ ریال

1634- بيوشيمي ورزشي و سوخت‌وساز فعاليت ورزشي

1634- بيوشيمي ورزشي و سوخت‌وساز فعاليت ورزشي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: دان مك‌لارن - نويسنده: جيمز مورتون

قیمت : ۱۰۵۰۰۰۰ ریال

1651- فيزيولوژي ورزشي قلبي - عروقي (پيشرفته)

1651- فيزيولوژي ورزشي قلبي - عروقي (پيشرفته)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: دنيس‌ال. اسميت - نويسنده: بو فرنهال

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


1726- آمادگي جسماني پيشرفته

1726- آمادگي جسماني پيشرفته

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: ويويان‌اچ هيوارد - مترجم: احمد آزاد

قیمت : ۱۱۷۰۰۰۰ ریال

1922- فيزيولوژي ورزشي پيشرفته (1) سمت

1922- فيزيولوژي ورزشي پيشرفته (1) سمت

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: حميد آقاعلي‌نژاد - نويسنده: احمد آزاد

قیمت : ۱۲۹۰۰۰۰ ریال

1953- فيزيولوژي ورزشي پيشرفته (2) سمت

1953- فيزيولوژي ورزشي پيشرفته (2) سمت

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: حميد آقاعلي‌نژاد - نويسنده: احمد آزاد

قیمت : ۸۴۰۰۰۰ ریال


1971- راهنماي كامل تغذيه ورزشي

1971- راهنماي كامل تغذيه ورزشي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: آنيتا بين - مترجم: عباسعلي گائيني

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

1991-درآمدي بر فيزيولوژي فعاليت ورزشي مولكولي

1991-درآمدي بر فيزيولوژي فعاليت ورزشي مولكولي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: هنينگ واكرهيج - مترجم: عباسعلي گائيني

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

592-مباني آناتومي حركت

592-مباني آناتومي حركت

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: كارلازد هينكل - مترجم: ولي‌الله دبيدي‌روشن

قیمت : ۵۲۰۰۰۰ ریال