-
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
اختلالات يادگيري (رشته روان‌شناسي)

اختلالات يادگيري (رشته روان‌شناسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: غلامعلي افروز - ويراستار: احمد علي‌پور

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

چگونه يك مقاله علمي به سبك APA بنويسيم؟ علي‌پور؛ رضايي

چگونه يك مقاله علمي به سبك APA بنويسيم؟ علي‌پور؛ رضايي

ناشر : نسل نوانديش

نويسنده: احمد علي‌پور - نويسنده: اكبر رضايي

قیمت : ۲۵۹۰۰۰ ریال

روان‌شناسي عمومي (رشته روانشناسي)

روان‌شناسي عمومي (رشته روانشناسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: عليرضا آقايوسفي - نويسنده: فرهاد شقاقي

قیمت : ۸۸۰۰۰۰ ریال


روان‌شناسي فيزيولوژيك (رشته روان‌شناسي)

روان‌شناسي فيزيولوژيك (رشته روان‌شناسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: غلامحسين جوانمرد - ويراستار: احمد علي‌پور

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال

شناخت درمان گري‌بك براي كاهش وزن: كتاب كار

شناخت درمان گري‌بك براي كاهش وزن: كتاب كار

ناشر : كتاب ارجمند

نويسنده: جوديت‌اس بك - مترجم: مژگان آگاه‌هريس

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

مباني نوروسايكولوژي انسان (1)

مباني نوروسايكولوژي انسان (1)

ناشر : كتاب ارجمند

نويسنده: برايان كولب - نويسنده: يان‌ك ويشاو

قیمت : ۲۲۰۰۰۰۰ ریال


مباني نوروسايكولوژي انسان (2)

مباني نوروسايكولوژي انسان (2)

ناشر : كتاب ارجمند

نويسنده: برايان كولب - نويسنده: ايان‌كيو ويشاو

قیمت : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال

مداخلات رواني مثبت

مداخلات رواني مثبت

ناشر : نسل نوانديش

نويسنده: آكاسيا.سي پاركز - نويسنده: استفان.ام شولر

قیمت : ۴۹۹۰۰۰ ریال