-
تعداد يافت شده (۱۷)
صفحه ۱ از ۱
آيين دادرسي در دادگاه‌هاي خانواده

آيين دادرسي در دادگاه‌هاي خانواده

ناشر : ميزان

نويسنده: فاطمه بداغي

قیمت : ۴۸۰۰۰ ریال

اصول مسؤوليت مدني: همراه با آراي ديوان عالي كشور فرانسه

اصول مسؤوليت مدني: همراه با آراي ديوان عالي كشور فرانسه

ناشر : نشر ميزان

نويسنده: پاتريس ژوردن - مترجم: مجيد اديب

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

بررسي تطبيقي حقوق خانواده

بررسي تطبيقي حقوق خانواده

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: سيدحسين صفايي - نويسنده: سيدعزت‌الله عراقي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


تغيير در شرايط قرارداد

تغيير در شرايط قرارداد

ناشر : نشر ميزان

نويسنده: محمدحسن صادقي‌مقدم

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

حقوق بيع بين‌المللي: بررسي كنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه، انگليس و ايالات متحده امريكا

حقوق بيع بين‌المللي: بررسي كنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه، انگليس و ايالات متحده امريكا

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: سيدحسين صفايي - نويسنده: مرتضي عادل

قیمت : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال


حقوق خانواده: قرابت و نسب و آثار آن

حقوق خانواده: قرابت و نسب و آثار آن

ناشر : دانشگاه تهران

نويسنده: اسدالله امامي - نويسنده: سيدحسين صفايي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

حقوق مدني اشخاص و محجورين

حقوق مدني اشخاص و محجورين

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: سيدحسين صفايي - نويسنده: سيدمرتضي قاسم‌زاده

قیمت : ۷۶۰۰۰۰ ریال

خانواده در نظم حقوقي كنوني

خانواده در نظم حقوقي كنوني

ناشر : كتاب آوا

نويسنده: سيدحسين صفايي - نويسنده: اميد يزدي

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال


درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام بزرگ حقوقي معاصر

درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام بزرگ حقوقي معاصر

ناشر : ميزان

نويسنده: رنه داويد - مترجم: سيدحسين صفايي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

دوره مقدماتي حقوق مدني: اشخاص و اموال

دوره مقدماتي حقوق مدني: اشخاص و اموال

ناشر : نشر ميزان

نويسنده: سيدحسين صفايي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

دوره مقدماتي حقوق مدني: اشخاص و اموال

دوره مقدماتي حقوق مدني: اشخاص و اموال

ناشر : نشر ميزان

نويسنده: سيدحسين صفايي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال