-
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
1120- روش تحقيق در تربيت بدني (1)

1120- روش تحقيق در تربيت بدني (1)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: جري آر - نويسنده: جك‌كي نلسون

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

1646- جامعه‌شناسي صنعتي

1646- جامعه‌شناسي صنعتي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: رحمت‌الله صديق‌سروستاني - نويسنده: عباس قيصري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

1684-  روش تحقيق در تربيت بدني (2)

1684- روش تحقيق در تربيت بدني (2)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: جك‌كي نلسون - نويسنده: جري‌آر تامس

قیمت : ۳۷۰۰۰۰ ریال


آسيب‌شناسي اجتماعي (جامعه‌شناسي انحرافات اجتماعي)

آسيب‌شناسي اجتماعي (جامعه‌شناسي انحرافات اجتماعي)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: رحمت‌الله صديق‌سروستاني

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

رويكردهاي نظري هفتگانه در بررسي مسائل اجتماعي

رويكردهاي نظري هفتگانه در بررسي مسائل اجتماعي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: ارل رابينگن - نويسنده: مارتين واينبرگ

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال