-
تعداد يافت شده (۳۸)
صفحه ۱ از ۳
103-معاني و بيان 2

103-معاني و بيان 2

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

1549- سبك شناسي 2 (نثر)

1549- سبك شناسي 2 (نثر)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

234- منطق‌الطير عطار : نظم 4 بخش 3

234- منطق‌الطير عطار : نظم 4 بخش 3

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


آشنائي با عروض و قافيه

آشنائي با عروض و قافيه

ناشر : نشر ميترا

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

آشنايي با ادبيات معاصر ايران (رشته مترجمي زبان انگليسي)

آشنايي با ادبيات معاصر ايران (رشته مترجمي زبان انگليسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: هرمز رحيميان - ويراستار: توفيق هاشم‌پورسبحاني

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

انواع ادبي

انواع ادبي

ناشر : ميترا

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


بديع (رشته زبان و ادبيات فارسي)

بديع (رشته زبان و ادبيات فارسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

بيان‏

بيان‏

ناشر : فردوس

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

بيان

بيان

ناشر : ميترا

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


بيان و معاني

بيان و معاني

ناشر : نشر ميترا

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

حقايق: متني از قرن پنجم يا ششم هجري قمري

حقايق: متني از قرن پنجم يا ششم هجري قمري

ناشر : قطره

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال

داستان يك روح (شرح و متن بوف كور صادق هدايت)

داستان يك روح (شرح و متن بوف كور صادق هدايت)

ناشر : فردوس

نويسنده: سيروس شميسا

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال