-
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
پنجمين فرمان در ميدان عمل

پنجمين فرمان در ميدان عمل

ناشر : آريانا

نويسنده: پيتر سنگه - مترجم: مهدي خادمي‌گراشي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

پنجمين فرمان: خلق سازمان يادگيرنده

پنجمين فرمان: خلق سازمان يادگيرنده

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

نويسنده: پيتر سنگه - مترجم: حافظكمال هدايت

قیمت : ۱۵۱۰۰۰۰ ریال

جستارهايي در رهبري

جستارهايي در رهبري

ناشر : نشر ني

نويسنده: پيتر دراكر - نويسنده: جيمز مارچ

قیمت : ۹۸۰۰۰۰ ریال


رقص تغيير :چالش‌هاي تغيير پايدار در سازمان يادگيرنده

رقص تغيير :چالش‌هاي تغيير پايدار در سازمان يادگيرنده

ناشر : آرياناقلم

نويسنده: پيتر سنگه - نويسنده: آرت كلاينر

قیمت : ۹۸۰۰۰۰ ریال