-
تعداد يافت شده (۱۱)
صفحه ۱ از ۱
10 سال كنكور فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2): جلد يكم شامل سوالات با پاسخ كليدي كنكورهاي سراسري و آزاد

10 سال كنكور فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2): جلد يكم شامل سوالات با پاسخ كليدي كنكورهاي سراسري و آزاد

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسدالهي

قیمت : ۱۰۵۰۰۰۰ ریال

30 سال كنكور: فيزيك پايه شامل مباحث فيزيك (1 و 2 و 3)

30 سال كنكور: فيزيك پايه شامل مباحث فيزيك (1 و 2 و 3)

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

30 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) كنكورهاي سراسري و آزاد (سال‌هاي 61 تا 91)

30 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) كنكورهاي سراسري و آزاد (سال‌هاي 61 تا 91)

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال


پاسخ‌نامه‌ي 10 سال كنكور: فيزيك پايه شامل مباحث فيزيك (1 و 2و 3)

پاسخ‌نامه‌ي 10 سال كنكور: فيزيك پايه شامل مباحث فيزيك (1 و 2و 3)

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

پاسخ‌نامه‌ي 10 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) "جلد دوم شامل پاسخ تشريحي" كنكورهاي سراسري و آزاد

پاسخ‌نامه‌ي 10 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) "جلد دوم شامل پاسخ تشريحي" كنكورهاي سراسري و آزاد

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

پاسخ‌نامه‌ي 30 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) جلد دوم شامل: پاسخ تشريحي  كنكورهاي سراسري و آزاد (سالهاي 55 تا 89)

پاسخ‌نامه‌ي 30 سال كنكور: فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2) جلد دوم شامل: پاسخ تشريحي كنكورهاي سراسري و آزاد (سالهاي 55 تا 89)

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال


مجموعه طبقه‌بندي شده فيزيك (3) سال سوم رياضي: كنكورهاي سراسري و آزاد همراه با تست‌هاي سال 78 با پاسخ تشريحي

مجموعه طبقه‌بندي شده فيزيك (3) سال سوم رياضي: كنكورهاي سراسري و آزاد همراه با تست‌هاي سال 78 با پاسخ تشريحي

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: پريناز رادمهر - نويسنده: اصغر اسدالهي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

مجموعه‌ي طبقه‌بندي شده آموزش فيزيك (1 و 2) پيش‌دانشگاهي تجربي: آموزش كامل مطالب درسي همراه با مثال‌هاي متعدد، 300 پرسش ...

مجموعه‌ي طبقه‌بندي شده آموزش فيزيك (1 و 2) پيش‌دانشگاهي تجربي: آموزش كامل مطالب درسي همراه با مثال‌هاي متعدد، 300 پرسش ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال