-
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
 سياه: درخشش يك نا - رنگ

سياه: درخشش يك نا - رنگ

ناشر : نشر مشكي

نويسنده: آلن بديو - مترجم: فريد دبيرمقدم

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

ترامپ

ترامپ

ناشر : مانيا هنر

نويسنده: آلن بديو - مترجم: احمد حسيني

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

تفكر نامتناهي: حقيقت و بازگشت به فلسفه

تفكر نامتناهي: حقيقت و بازگشت به فلسفه

ناشر : نشر ني

نويسنده: آلن بديو - مترجم: صالح نجفي

قیمت : ۷۶۰۰۰۰ ریال


چه بايد كرد؟ : گفتگو درباره كمونيسم، سرمايه‌داري

چه بايد كرد؟ : گفتگو درباره كمونيسم، سرمايه‌داري

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: آلن بديو - نويسنده: مارسل گشه

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

در مدح عشق

در مدح عشق

ناشر : چشمه

نويسنده: آلن بديو - نويسنده: نيكلاس ترونگ

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

دومين محاكمه سقراط : نمايشنامه

دومين محاكمه سقراط : نمايشنامه

ناشر : روزبهان

نويسنده: آلن بديو - مترجم: محمدرضا خاكي

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال


رخداد، سوژه و حقيقت در انديشه سياسي

رخداد، سوژه و حقيقت در انديشه سياسي

ناشر : تيسا

نويسنده: آلن بديو - مترجم: پوريا پرندوش

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال

سينما

سينما

ناشر : افكار

نويسنده: آلن بديو - مترجم: ادريس نجفي

قیمت : ۱۱۵۰۰۰۰ ریال

فرا سياست : درباره سياست حقيقت

فرا سياست : درباره سياست حقيقت

ناشر : نشر ني

نويسنده: آلن بديو - مترجم: صالح نجفي

قیمت : ۷۶۰۰۰۰ ریال


فلسفه آلماني: يك گفت‌وگو

فلسفه آلماني: يك گفت‌وگو

ناشر : لگا

نويسنده: آلن بديو - نويسنده: ژان‌لوك نانسي

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال