-
تعداد يافت شده (۱۶)
صفحه ۱ از ۱
ادموند گانگليون و پسر

ادموند گانگليون و پسر

ناشر : افق

نويسنده: ژوئل اگلوف - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

تراس - روال عادي (نمايشنامه)

تراس - روال عادي (نمايشنامه)

ناشر : بيدگل

نويسنده: ژان‌كلود كري‌ير - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

دروغ سوم

دروغ سوم

ناشر : مرواريد

نويسنده: آگوتا كريستوف - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال


دفتر بزرگ

دفتر بزرگ

ناشر : مرواريد

نويسنده: آگوتا كريستوف - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال

ديروز

ديروز

ناشر : مرواريد

نويسنده: آگوتا كريستوف - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۱۸۵۰۰۰ ریال

ديوار گذر: پنج داستان كوتاه

ديوار گذر: پنج داستان كوتاه

ناشر : نشر ماهي

نويسنده: مارسل امه - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


ريچارد سوم اجرا نمي‌شود يا صحنه‌هايي از زندگي ماير هولد

ريچارد سوم اجرا نمي‌شود يا صحنه‌هايي از زندگي ماير هولد

ناشر : نشر ني

نويسنده: ماتئي ويسني‌يك - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

سه روايت جعلي بر اساس نمايشنامه‌هاي شكسپير

سه روايت جعلي بر اساس نمايشنامه‌هاي شكسپير

ناشر : نيماژ

نويسنده: اصغر نوري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

شوخي مي‌كنيد مسيو (موسيو) تانر Vous Plaisantez, Monsieur Tanner

شوخي مي‌كنيد مسيو (موسيو) تانر Vous Plaisantez, Monsieur Tanner

ناشر : افق

نويسنده: ژان‌پل دوبوآ - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال


ماهي‌ها نگاهم مي‌كنند

ماهي‌ها نگاهم مي‌كنند

ناشر : افق

نويسنده: ژان‌پل دوبوآ - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مدرك

مدرك

ناشر : مرواريد

نويسنده: آگوتا كريستوف - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

نوشتن مادام بوواري: حماقت، هنر و زندگي

نوشتن مادام بوواري: حماقت، هنر و زندگي

ناشر : نيلوفر

نويسنده: گوستاو فلوبر - مترجم: اصغر نوري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال