-
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
 فلسفه علوم اجتماعي: بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي

فلسفه علوم اجتماعي: بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: تد بنتون - نويسنده: يان كرايب

قیمت : ۱۱۲۰۰۰۰ ریال

نظريه‌ي اجتماعي كلاسيك: مقدمه‌اي بر انديشه ماركس، وبر، دوركهيم، زيمل

نظريه‌ي اجتماعي كلاسيك: مقدمه‌اي بر انديشه ماركس، وبر، دوركهيم، زيمل

ناشر : موسسه نشرآگه

مترجم: شهناز مسمي‌پرست - نويسنده: يان كرايب

قیمت : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال