-
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: پيروز مجتهدزاده - مترجم: حميدرضا ملك‌محمدي

قیمت : ۹۳۰۰۰۰ ریال

1879- مباني و اصول سياست‌گذاري عمومي

1879- مباني و اصول سياست‌گذاري عمومي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: حميدرضا ملك‌محمدي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

جرم‌شناسي فضاي مجازي

جرم‌شناسي فضاي مجازي

ناشر : ميزان

مترجم: حميدرضا ملك‌محمدي - نويسنده: كي جيشانكار

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال


جرم‌شناسي كاربردي

جرم‌شناسي كاربردي

ناشر : ميزان

نويسنده: برايان استوت - نويسنده: جو ييتس

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

دانشنامه جرم‌شناسي آكسفورد

دانشنامه جرم‌شناسي آكسفورد

ناشر : ميزان

نويسنده: مايك مگواير - نويسنده: راد مورگان

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

دانشنامه جرم‌شناسي آكسفورد

دانشنامه جرم‌شناسي آكسفورد

ناشر : ميزان

نويسنده: مايك مگواير - نويسنده: راد مورگان

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


دانشنامه جرم‌شناسي آكسفورد

دانشنامه جرم‌شناسي آكسفورد

ناشر : ميزان

نويسنده: مايك مگواير - نويسنده: راد مورگان

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

نظريه‌هاي جرم

نظريه‌هاي جرم

ناشر : ميزان

نويسنده: يان مارش - نويسنده: گينور ملويله

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال