-
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
1000 تست حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

1000 تست حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

ناشر : چتر دانش

نويسنده: گروه علمي

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آراء وحدت رويه كاربردي حقوقي - كيفري

آراء وحدت رويه كاربردي حقوقي - كيفري

ناشر : چتر دانش

نويسنده: گروه علمي

قیمت : ۳۲۵۰۰۰ ریال

تست حقوق جزاي عمومي اختصاصي مصوب 92

تست حقوق جزاي عمومي اختصاصي مصوب 92

ناشر : چتردانش

نويسنده: گروه علمي

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال


جداول پروفيل‌هاي ساختماني اشتال

جداول پروفيل‌هاي ساختماني اشتال

ناشر : سروش دانش

نويسنده: مارتا اشنايدربورگر - مترجم: گروه علمي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

قانون آيين دادرسي مدني راهنما

قانون آيين دادرسي مدني راهنما

ناشر : چتر دانش

نويسنده: گروه علمي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

قانون تجارت راهنما

قانون تجارت راهنما

ناشر : چتر دانش

نويسنده: گروه علمي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


قانون مدني راهنما

قانون مدني راهنما

ناشر : چتر دانش

نويسنده: گروه علمي

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

قانون‌يار حقوق تعهدات

قانون‌يار حقوق تعهدات

ناشر : چتر دانش

نويسنده: گروه علمي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

مجموعه آزمون‌هاي طبقه‌بندي شده قضاوت

مجموعه آزمون‌هاي طبقه‌بندي شده قضاوت

ناشر : چتر دانش

نويسنده: گروه علمي

قیمت : ۲۷۵۰۰۰ ریال


مجموعه قوانين ت ا م

مجموعه قوانين ت ا م

ناشر : چتر دانش

نويسنده: گروه علمي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال