-
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
1013- تاريخ تربيت بدني

1013- تاريخ تربيت بدني

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: ميرمحمد كاشف

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

حقوق و اخلاق ورزشي

حقوق و اخلاق ورزشي

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: ميرمحمد كاشف - نويسنده: مهدي شيدايي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مديريت اداري و مالي در سازمان‌هاي ورزشي

مديريت اداري و مالي در سازمان‌هاي ورزشي

ناشر : ورزش

نويسنده: ميرمحمد كاشف

قیمت : ۱۰۹۰۰۰۰ ریال