-
تعداد يافت شده (۳۵)
صفحه ۱ از ۳
11- بافت موي زنانه

11- بافت موي زنانه

ناشر : ظهور فن

نويسنده: فاطمه باستاني

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

11- تست آرايشگر دائم صورت زنانه

11- تست آرايشگر دائم صورت زنانه

ناشر : ظهور فن

نويسنده: فاطمه باستاني

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

11- تست آرايشگر و پيرايشگر زنانه

11- تست آرايشگر و پيرايشگر زنانه

ناشر : ظهور فن

نويسنده: فاطمه باستاني

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال


12- تست بافت موي زنانه

12- تست بافت موي زنانه

ناشر : ظهور فن

نويسنده: فاطمه باستاني

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال

2- تست آرايشگر موي زنانه

2- تست آرايشگر موي زنانه

ناشر : ظهور فن

نويسنده: فاطمه باستاني

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال

9-تست آرايشگر عروس

9-تست آرايشگر عروس

ناشر : ظهورفن

نويسنده: فاطمه باستاني

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال


آرايش دائم

آرايش دائم

ناشر : نقش آفرينان

نويسنده: فاطمه باستاني

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

آرايشگر دائم صورت زنانه

آرايشگر دائم صورت زنانه

ناشر : نقش آفرينان بابكان

نويسنده: فاطمه باستاني

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال

آرايشگر ناخن

آرايشگر ناخن

ناشر : اطهر

نويسنده: فاطمه باستاني

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال


اضافه كردن مو به سر

اضافه كردن مو به سر

ناشر : ظهورفن

نويسنده: فاطمه باستاني - نويسنده: فاطمه كاوياني

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال

اكستنشن: ليفت و لمينت مژه

اكستنشن: ليفت و لمينت مژه

ناشر : ظهورفن

نويسنده: فاطمه باستاني - مترجم: F60/4

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

پاكسازي پوست صورت زنانه

پاكسازي پوست صورت زنانه

ناشر : ظهور فن

نويسنده: فاطمه باستاني

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال