-
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
1044- اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

1044- اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد چالكش‌اميري

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

اصول تصفيه آب

اصول تصفيه آب

ناشر : اركان دانش

نويسنده: محمد چالكش‌اميري

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال

مفاهيم انتقال جرم

مفاهيم انتقال جرم

ناشر : اركان دانش

نويسنده: محمد چالكش‌اميري - ويراستار: مسعود حق‌شناس‌فرد

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال