-
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
1126- اصول آموزش كشتي (2)

1126- اصول آموزش كشتي (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: مرتضي رضايي‌صوفي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

اصول آموزش كشتي 1 (رشته تربيت بدني)

اصول آموزش كشتي 1 (رشته تربيت بدني)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: مرتضي رضايي‌صوفي - ويراستار: محمدعلي قره

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال