-
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
1300- روان‌شناسي  سياسي

1300- روان‌شناسي سياسي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ابراهيم برزگر

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

1561- انديشه سياسي امام خميني سياست به مثابه صراط

1561- انديشه سياسي امام خميني سياست به مثابه صراط

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ابراهيم برزگر

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران

تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: ابراهيم برزگر

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال


جنبشهاي اسلامي معاصر

جنبشهاي اسلامي معاصر

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

ويراستار: ابراهيم برزگر - نويسنده: سيداحمد موثقي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

لالائي (لالايي) درد

لالائي (لالايي) درد

ناشر : سرزمين اهورايي

مترجم: ابراهيم برزگر - نويسنده: لوييز گليك

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال