-
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
1480- انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران

1480- انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد موسوي

قیمت : ۶۸۰۰۰ ریال

1740- گونه شناسي جنبش‌هاي اسلامي در قرن بيستم

1740- گونه شناسي جنبش‌هاي اسلامي در قرن بيستم

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد موسوي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

2388- روابط متقابل دولت‌هاي خاورميانه با توجه به نفوذ قدرت‌هاي بزرگ

2388- روابط متقابل دولت‌هاي خاورميانه با توجه به نفوذ قدرت‌هاي بزرگ

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد موسوي - نويسنده: سوناز نصيري

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال


گاج: ميني ميكرو طلايي مفهوم و قرابت‌هاي معنايي فارسي

گاج: ميني ميكرو طلايي مفهوم و قرابت‌هاي معنايي فارسي

ناشر : انتشارات بين‌المللي گاج

نويسنده: محمد موسوي

قیمت : ۶۹۰۰۰۰ ریال