-
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
2093 - مقدمه‌اي بر روان شناسي و توانبخشي كودكان با نشانگان داون

2093 - مقدمه‌اي بر روان شناسي و توانبخشي كودكان با نشانگان داون

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: غلامعلي افروز

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

اختلالات يادگيري (رشته روان‌شناسي)

اختلالات يادگيري (رشته روان‌شناسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: غلامعلي افروز - ويراستار: احمد علي‌پور

قیمت : ۵۲۰۰۰۰ ریال

روان‌شناسي ازدواج و شكوه همسري

روان‌شناسي ازدواج و شكوه همسري

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: غلامعلي افروز

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال


روان‌شناسي رابطه‌ها

روان‌شناسي رابطه‌ها

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: غلامعلي افروز

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

مباني روان‌شناختي ازدواج در بستر فرهنگ و ارزشهاي اسلامي

مباني روان‌شناختي ازدواج در بستر فرهنگ و ارزشهاي اسلامي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: غلامعلي افروز

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

مباني روان‌شناختي تحكيم خانواده در غربت

مباني روان‌شناختي تحكيم خانواده در غربت

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: غلامعلي افروز

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


مقدمه‌اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنائي

مقدمه‌اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنائي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: غلامعلي افروز

قیمت : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال

مقدمه‌اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني

مقدمه‌اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: غلامعلي افروز

قیمت : ۸۹۰۰۰۰ ریال