-
تعداد يافت شده (۹)
صفحه ۱ از ۱
1096-ارزيابي برنامه براي مديران ورزشي

1096-ارزيابي برنامه براي مديران ورزشي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: حسن اسدي

قیمت : ۸۴۰۰ ریال

6827 آبي رياضي هشتم

6827 آبي رياضي هشتم

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: حسن اسدي - نويسنده: رمضان عباسي

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

آموزش صلح با رويكرد ميان‌فرهنگي

آموزش صلح با رويكرد ميان‌فرهنگي

ناشر : انديشه احسان

نويسنده: حسن اسدي - نويسنده: بابك شمشيري

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پيوند رسانه و ورزش

پيوند رسانه و ورزش

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

نويسنده: حسن اسدي - نويسنده: لقمان كشاورز

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

جهانگردي ورزشي

جهانگردي ورزشي

ناشر : عصر انتظار

ويراستار: حسن اسدي - نويسنده: نوشين اصفهاني

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال

راهنماي زبان تخصصي تربيت بدني

راهنماي زبان تخصصي تربيت بدني

ناشر : نشر علوم ورزشي

نويسنده: حسن اسدي - نويسنده: نوشين اصفهاني

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


زبان تخصصي تربيت بدني

زبان تخصصي تربيت بدني

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: حسن اسدي - نويسنده: نوشين اصفهاني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

كمك‌هاي اوليه در صدمات ورزشي

كمك‌هاي اوليه در صدمات ورزشي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: حسن اسدي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مديريت اماكن ورزشي

مديريت اماكن ورزشي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

مترجم: حسن اسدي - نويسنده: گيل فريد

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال